Kanker anders benaderd

Deze website staat in de startblokken,

want steeds meer mensen worden geconfronteerd met kanker, hetzij bij zichzelf, hetzij bij een dierbare in de vrienden- of familiekring én steeds meer mensen ervaren dat er meer opties zijn om ermee om te gaan.

De medische behandeling voor kankerpatiënten is ‘zorgvuldig geregeld’.
Na de diagnose komt het hele ziekenhuisprotocol in actie. Je krijgt geen tijd om na te denken. Op dat moment heb je je te informeren en na te denken over moeilijke beslissingen met de belangrijkste vraag:
– Welke behandelingen laat je toe op en in jouw lichaam die het effect heeft die je wilt?
Plots bevindt je je in een rollercoaster waar je geen tijd lijkt te hebben om stil te staan over de gevolgen van je ervaringen.

Dat hoeft niet zo. Je hebt altijd een keuze.
Een ander perspectief.

De ontdekking kanker verandert je leven ingrijpend en ineens of langzaam dringt het door dat kanker zoveel meer is dan een tumor in je lijf. Het is in feite óók een groot bewustwordingsproces.

Er is veel aandacht nodig op alle lagen: lichamelijk zul je je moeten verdiepen in vitale voeding en het ontgiften van je lichaam. Vanzelf komt een innerlijke beweging op gang waar je emotioneel, mentaal en relationeel iets mee moet. En dan is er ook – voor de meesten – de spirituele impuls waar je niet meer omheen kunt.  Als het jou overkomt is het jouw taak om bewuster te worden van je eigen keuze en je eigen kracht.

De visie hier is dat het er niet om om kanker ‘weg te maken’ of te bestrijden maar jouw hele systeem – dat snakt naar een gezond immuunsysteem – te voeden en als mens meer heel te worden.
Je staat daarin niet alleen.

– – – – – – – – – –

DISCLAIMER:
De intentie van de beheerder van de website Kanker Anders Benaderd is gebaseerd op persoonlijke ervaring van de beheerder waarna onderzoek van 14 jaar plaats vond, waarbij gebruik gemaakt is van vele bronnen.
De informatie is bedoeld voor educatie en bewustwording en niet bedoeld om een persoonlijke diagnoses te stellen voor enige medische of psychologische conditie, noch deze te voorkomen, te behandelen, te verzachten of te genezen. De informatie die hier gedeeld wordt is geen vervanging voor medische behandeling van een arts of een gekwalificeerde zorgprofessional en derhalve niet bedoeld als medisch advies, maar een uitwisseling van kennis en informatie op basis van onderzoek en ervaring.
De beheerder raadt je aan om aangaande je eigen gezondheidszorg beslissingen te nemen op basis van je eigen zelfbeschikkingsrecht in samenwerking met een of meer gekwalificeerde zorgverleners.